กฎหมายแรงงานและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน /

ผู้แต่ง
ชวน อรรถศาสน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฮิวแมนเฮอร์เทจ, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2