กวนอิมพระบรมโพธิสัตว์เจ้า /

ผู้แต่ง
ญาณทัศน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 ญ-ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
327 หน้า