ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 /

ผู้แต่ง
ธีระพล อรุณะกสิกร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
351.593 ธ667ร 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
151 หน้า ; 26 ซม.