คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ /

ผู้แต่ง
เชิดชัย มีคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
351.593025 ช748ค 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2545
Physical description
692 หน้า ; 26 ซม.