ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ปรับปรุง พ.ศ. 2546-2548 /

Corporate Author
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
351.593 ฝ211ร 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ ซ สูตรไพศาล, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
256 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.