อาหารชีวจิต ตำรับ ดร.สาทิส-ฉินโฉม อินทรกำแหง /

ผู้แต่ง
สมทิส อินทรกำแหง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คลินิกบ้านและสวน, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12