พจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารณ์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2545