คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.088 ม453ค 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
123 หน้า ; 26 ซม.