การใช้สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 /

ผู้แต่ง
สมชัย วัฒนการุณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.593 ส238ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
260 หน้า ; 26 ซม.