คติชนในภาพเชิงบานหน้าต่างพระอุโบสถวัดพระเชตุพน /

ผู้แต่ง
ศิราพร ณ ถลาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984), 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1