ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม 1 : พระพุทธศาสนาในอินเดีย ตอน 1 (สมัยก่อนพุทธกาล - พระพุทธศาสนาอุบัติ) /

ผู้แต่ง
พระโสภคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1