นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลก : ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง /

ผู้แต่ง
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
184 ท449น 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
282 หน้า ; 26 ซม.