ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม 5 : พระพุทธศาสนาในอินเดีย ตอน 5 (สมัยราชวงศ์คุปตะ - สมัยปัจจุบัน) /

ผู้แต่ง
พระโสภคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.309 พ414ป 2530
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
38 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.