ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม 6 : พระพุทธศาสนาในลังกา พม่า และมอญ /

Corporate Author
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ การศาสนา 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1