ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม 13 : พระพุทธศาสนาในเกาหลีและญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
ทรงวิทย์ แก้วศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1