วาสิฏฐี ภาคหนึ่ง บนดิน /

ผู้แต่ง
อนุมานราชธน,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 35