น้ำพระทัยไม่เคยแล้ง /

ผู้แต่ง
มณฑินี มงคลนาวิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1