พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 /

ผู้แต่ง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.915 จ657พ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 35
Physical description
52 หน้า : ภาพประกอบ