ไฟลวง /

ผู้แต่ง
โสภี พรรณราย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ส988ฟ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
2 เล่ม ; 19 ซม.