ฆราวาสธรรม /

ผู้แต่ง
สารี อินสอน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1