ธรรมมีอุปการะมาก : อคติ 4 อบายมุข 4 /

ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ จริยางกูร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1