อปริหานิยธรรม /

ผู้แต่ง
บุญสม เจนใจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2530