พระนครศรีอยุธยา : มรดกไทย มรดกไทย /

ผู้แต่ง
มาลี แดงดอกไม้
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1