แสตมป์ไทย /

ผู้แต่ง
นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เสริมปัญญาไทย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1