ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม = The History of Thai Peasants /

ผู้แต่ง
ธิดา สาระยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544