ศิลปะร่วมสมัย, จดหมายเหตุ /

ผู้แต่ง
วิบูรณ์ ลี้สุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2