พจนานุกรมคำผรุสวาทและคำอุทาน = Dictionary of Expletives and Exclamations /

ผู้แต่ง
นพพร สุวรรณพานิช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2543