หุ่นกระบอก /

ผู้แต่ง
นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1