พระนเรศวรกู้แผ่นดิน = The Liberation of King Nares /

ผู้แต่ง
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2544