นำชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว /

ผู้แต่ง
สมบัติ จำปาเงิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542