31 เคล็ดลับสู่การเป็นครูมืออาชีพ /

ผู้แต่ง
ประยุกต์ ประทุมทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เลิฟ แอนด์ ลิพ เพรส, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2