นางอันเป็นที่รักในพระพุทธเจ้าหลวง /

ผู้แต่ง
ฉัตรเฉลิม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2545