พุทธสารคดีตามรอยพระพุทธบาทบนเส้นทางจาริกธรรม /

ผู้แต่ง
เขมานันทะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สาลศานต, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1