ชื่อดีเป็นมงคล /

ผู้แต่ง
รุจน์ มัณฑิรา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1