รถไฟไทย

ผู้แต่ง
ส.พลายน้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
385 ส254ร 2543 ส254ร 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร น้ำฝน 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
128หน้า ภาพประกอบ