100 ปี ธนบัตรไทย /

Corporate Author
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984), 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1