สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า /

ผู้แต่ง
ปิ่น มาลากุล,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธนาคารทหารไทย, 2529
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1