พญาไร้ใบ /

ผู้แต่ง
กฤษณา อโศกสิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1