พระมหาชนก = The Story of Mahajanaka

ผู้แต่ง
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3184 ภ671พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.