ผู้กลับใจ /

ผู้แต่ง
เวทิน ศันสนียเวทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อนิเมท พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1