จากความไม่เดียงสา /

ผู้แต่ง
ตอลสตอย, ลีโอ
Corporate Author
ปรีชา ปทุมมา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ต247จ 2536
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลวรรณกรรม, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
151 หน้า : ภาพประกอบบ