พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี /

Corporate Author
กรมศิลปากร กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
929.709593 ศ528พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
60 หน้า : ภาพประกอบสี