ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
920.72 ร429 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
230 หน้า : ภาพประกอบสี