วิชชาแปดประการ /

ผู้แต่ง
วิจิตรวาทการ, หลวง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
153.8 ว527ว 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
120 หน้า