ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไทย /

ผู้แต่ง
จรูญ หยูทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
306.6 จ175ศ 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
233 หน้า