จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี /

Corporate Author
กรมศิลปากร หอจดหมายแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1