มหาสุบินคำฉันท์ของพระธรรมโมลี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ /

ผู้แต่ง
ฉมาเฉลิม มากนวล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31881 ฉ142ม 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
279 หน้า ; 30 ซม.