การศึกษา ฉบับง่าย = Education Made Easy /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.307 พ335ก 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สื่อตะวัน, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
66 หน้า ; 21 ซม.