จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ /

Corporate Author
กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหประชาพาณิชย์, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1