กามนิต-วาสิฏฐี (ฉบับย่อ) /

ผู้แต่ง
ปกรณ์ กิจมโนมัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ป116ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสารการพิมพ์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
103 หน้า